نمونه درمان

لیفت لثه و اصلاح طرح لبخند با استفاده از کامپوزیت ونیر برای ۱۰ دندان در فک بالا به رنگ بلیچ

اصلاح طرح لبخند با استفاده از کامپوزیت ونیر

اصلاح طرح لبخند با استفاده از کامپوزیت ونیر برای ۱۰ دندان در فک بالا

 اصلاح طرح لبخند با استفاده از ده واحد ونیر سرامیک فک بالا و هشت واحد کامپوزیت ونیر فک پایین

 برداشتن کامپوزیت ونیرهای قدیمی، لیفت و لولینگ لثه و سپس اصلاح طرح لبخند با 9 واحد لمینت سرامیکی

اصلاح طرح لبخند با استفاده از 9 واحد لمینیت سرامیکی، پس از برداشتن کامپوزیت ونیرهای قدیمی و انجام CL (لیفت لثه)

استفاده از کامپوزیت ونیر برای ۱۰ دندان در فک بالا و ۸ دندان در فک پایین جهت اصلاح بدرنگی، شکل و فرم دندانها و اصلاح طرح لبخند

اصلاح طرح لبخند

نمونه درمان اصلاح طرح لبخند

اصلاح طرح لبخند با استفاده از کامپوزیت ونیر برای ۱۰ دندان در فک بالا و ۸ دندان در فک پایین جهت اصلاح بدرنگی، شکل و فرم دندان‌ها